Room 01

Kanadehon Chushingura

Eizan                    Masayoshi                                  Kunisada               Shunzan                  Tsukimaro          Koryusai               Shunsh˘            Gyokusan

 

                 Shikimaro               Kuninao              Kunisada                       Shigemasa/Shunsh˘

Room 02

Room 03

 

Zeshin                     Zeshin Laquerpainting   Zeshin painting      

Room 04

Room 05

 

 Bairei                      Koson, Postcard-size                                                            

Sekka, Kamisaka

Room 06

Room 07

Kiyochika          Yoshitoshi

Hiroshige I            Toto Yukimi Hakkei

Exhibition

Room 08

Natori SHUNSEN   Yoshikawa KANPO Ito SHINSUI              YOSHITORA          HIROSHIGE II     HIROSHIGE I      ISHIKAWA TORAJI    Toto Yukimi Hakkei Tsunetomi

Koson            Kason          HANGING SCROLL Shoson     (Kason)    Koson Painting

Room 09

Room 10 Room 11 OSAKA

Sadanobu painting Hokushű Hokushű+Shibakuni Hokuei (Osaka) Shunko (Hokushű)    Shigeharu

ARTIST

Ashiyuki                 Eish˘                  Eisen                    Eizan                      Hotta (?)                Hiroshige              Hokusai                Kiyonobu               Kokei              Kunisada             Kuniyoshi              Masanobu               Nagahide                 Shoun                  Shunko (Hokushu) Shunsui                Sukenobu   Toshinobu        Toyokuni             Toyomasa         Utamaro                     

HIROSHIGE

 

Click  the prints to move...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G A L L E R Y    I N K S T O N E

Japanese Wood Block Prints, Netsuke,

Chinese Wood Block Prints